O firmě

V roce 1999 založila naše společnost lesní školku Pustá Proseč na rozloze 3,5 ha v nadmořské výšce 400 m. n m. se zaměřením na produkci listnatých lesních sazenic, smrku ztepilého a jedle bělokoré. V roce 2007 jsme rozšířili plochy o 6,5 ha v nadmořské výšce 290 m. n m.. Sazenice dubu, buku, lípy  a třešně jsou pěstovány převážně ve školce Studeňany. Zajišťujeme dodávky veškerého sadebního materiálu včetně dopravy po celé ČR. Expedice sadebního materiálu je zajištěna včetně dopravy ihned po vyzvednutí. Nabízíme možnost pěstování sazenic z vašeho osiva včetně jedle bělokoré pro zachování vámi ceněných vlastností porostů.Dále zajišťujeme dodávky vzrostlých stromů  pro městskou zeleň, výsadbu břehových porostů a rekultivační výsadbu.

Letní školkování jedle bělokoré
Semenáčky douglasky tisolisté 1/0
Semenáčky jedle bělokoré 2/0
Třešeň ptačí 1/0
Třešeň ptačí 1/0
Buk lesní - síje
Buk lesní - síje
Jedle bělokorá 2+1
Dub letní - síje
Dub letní - síje
Závlahový rybník
Produkce vlastních semenáčků - smrk ztepilý 1/0
Ochrana semenáčků proti jarním mrazům
Ochrana semenáčků proti jarním mrazům
Školkování