O firmě

V roce 1999 založila naše společnost lesní školku Pustá Proseč na rozloze 3 ha v nadmořské výšce 400 m. n m. se zaměřením na produkci listnatých lesních sazenic, smrku ztepilého a jedle bělokoré. V roce 2007 jsme rozšířili plochy o 6,5 ha v nadmořské výšce 290 m. n m.. Podzimní výsevy dubu, buku, lípy, jasanu a třešně jsou již provedeny v nové školce Studeňany. Zajišťujeme dodávky veškerého sadebního materiálu včetně dopravy po celé ČR. Expedice sadebního materiálu je zajištěna včetně dopravy ihned po vyzvednutí. Nabízíme možnost pěstování sazenic z vašeho osiva včetně jedle bělokoré pro zachování vámi ceněných vlastností porostů.Dále zajišťujeme dodávky vzrostlých stromů  pro městskou zeleň, výsadbu břehových porostů a rekultivační výsadbu.

Letní školkování jedle bělokoré
Semenáčky douglasky tisolisté 1/0
Semenáčky jedle bělokoré 2/0
Třešeň ptačí 1/0
Třešeň ptačí 1/0
Buk lesní - síje
Buk lesní - síje
Jedle bělokorá 2+1
Dub letní - síje
Dub letní - síje
Závlahový rybník
Produkce vlastních semenáčků - smrk ztepilý 1/0
Ochrana semenáčků proti jarním mrazům
Ochrana semenáčků proti jarním mrazům
Školkování