Zpracování osobních údajů

Společnost Ekopro spol. s r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů zadaných při vyplnění poptávkového formuláře.

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Ekopro spol. s r.o., se sídlem Letná 493, Stará Paka, 507 91, identifikační číslo: 25925601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15032 (dále jen „správce“).

Kontaktovat nás můžete na adrese haltuf@ekopro.com.

2. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost zodpovězení otázky vámi položené v poptávkovém formuláři.

3. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme po do konce následujícícho kalendářního roku po jejich začátku zpracování.

4. Následné zpracování

Vaše údaje nepředáváme ke zpracováním třetím stranám.

6. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.